Informacje o kursie


Zajęcia z robotyki LEGO BricQ Motion Essential - od 6 lat

Zajęcia dla dzieci w wieku od 6 lat, które ćwiczą w dwuosobowych grupach na zestawie LEGO Bricq Motion Essential. Zestaw zawiera 523 elementy, zawierające m.in. koła zębate, ciężarki, żagle i przekładnie. Uczniowie zajmują się zatem mechaniką, eksperymentują z ruchem oraz siłą, poznając zasady fizyki i mechaniki. Tworzone konstrukcje wprawiane są następnie w ruch. W zestawie tym nie występuje elektronika, co oznacza, że dzieci w sposób nieskomplikowany i praktyczny nabywają wiedzę.
Uczniowie mają możliwość zobaczyć, w jaki sposób siły działające na obiekt, wpływają na jego ruch. Poprzez zabawę uczą się prostych mechanizmów, rozwiązywania problemów, współpracy w grupie oraz krytycznego myślenia.

LEGO Bricq pozwala dziecku zrozumieć wiele zagadnień. Zestaw angażuje uczniów, pobudza kreatywność i ciekawość.  Konstrukcje tworzone są z wykorzystaniem równi pochyłych lub kół zębatych.
Zajęcia wspierają edukację opartą na innowacyjnym modelu STEAM, który wykorzystuje naukę, matematykę, technologię i inżynierię do rozwijania zainteresowań i kompetencji Twojego dziecka.

Zajęcia z robotyki LEGO BricQ Motion Prime - od 10 lat


Dzieci podczas zajęć, w dwuosobowych grupach, budują konstrukcje,  począwszy od najmniejszego stopnia trudności. Pracują na zestawie, dedykowanym uczniom od 10 roku życia-  LEGO Bricq Mottion Essential, który zawiera 562 elementy. Zestaw wspiera innowacyjny model edukacji STEAM, wykorzystujący różne dziedziny nauki, jak np. inżynierię i matematykę. Uczeń otrzymuje narzędzia ukierunkowane na jego zainteresowania, dzięki którym rozwija swe inżynieryjne pasje.

Zestaw LEGO Bricq nie zawiera zaawansowanej technologii ani elektroniki. Uczniowie konstruują pojazdy i budowle, wykorzystując do tego dźwignie, osie, koła zębate, żagle, równie pochyłe i inne elementy. W przystępny sposób, podczas zabawy, poznają zasady mechaniki i fizyki. Zbudowane konstrukcje wprawiają w ruch, eksperymentują z siłą, poznając działanie podstawowych mechanizmów.
Dzieci uczą się rozwiązywania problemów, współpracy w grupach, rozwijają kreatywność, analityczne i krytyczne myślenie. Aktywne uczestnictwo w zajęciach doskonali umiejętność komunikacji.