TRWAJĄ ZAPISY
WAKACYJNE WARSZTATY 2021

Czym zajmuje się Akademia Małego Inżyniera

Nasze metody nauki wpływają na wszechstronny rozwój dzieci. Zajęcia są tak skonstruowane, aby kształtować podstawy wielu istotnych umiejętności intelektualnych, społecznych, fizycznych i emocjonalnych. A co najważniejsze w naszej kwestii – toruje drogę do uczenia się. Pozwala na położenie fundamentów pod przyszłe, zaawansowane metody pogłębiania wiedzy. Uczy logicznego i matematycznego myślenia, oswaja z naukowym rozumowaniem i rozwiązywaniem naukowych problemów.


Więcej informacji

Na zajęciach pozalekcyjnych i warsztatach dla szkół dzieci budują roboty samodzielnie oraz z partnerem – to znów kształtuje postawę nastawioną na współpracę oraz umiejętność postępowania w taki sposób aby być społecznie akceptowanym. Dzięki wykorzystywaniu na zajęciach nowoczesnych zestawów klocków LEGO Wedo w czasie budowania robota kształtujemy również zmył estetyczny dziecka, jego poczucie ładu i celowości konstrukcji, a także jego zdolności sensoryczne i motoryczne.

Zajęcia pozalekcyjne mają charakter ciągły, dzięki temu dzieci zdobywają kolejne stopnie zaawansowania według sprawdzonych programów edukacyjnych.

Doskonale rozumiemy, że najlepsza i najwydajniejsza nauka prowadzi poprzez zabawę. W ten sposób dziecko, które na co dzień w szkole wydaje się mało zainteresowane tym co nauczyciel pisze na tablicy, na warsztatach np. z robotyki odżywa i wykazuje się ogromną kreatywnością. Na wzrost efektywności nauki poprzez zabawę wskazują także badania naukowe. Dobra zabawa nie jest tak jak w przypadku dorosłego człowieka odskocznią od codziennych obowiązków, lecz istotą codziennego życia dzieci. Jest czymś niewymuszonym i naturalnym. Dlatego właśnie przez zabawę dzieci uczą się najłatwiej, bo bez wysiłku.

Jak podkreślają naukowcy zabawa ma nie tylko wpływ na rozwój intelektualny młodego człowieka, ale także na jego relacje z otoczeniem. Dziecko poprzez zabawę realizuje swoje potrzeby interakcji z innymi ludźmi, ale także z szeroko rozumianym środowiskiem w którym żyje. Co więcej ,zaspokaja i rozwija swoje potrzeby poznawcze, które w późniejszym etapie życia mogą przerodzić się w prawdziwe naukowe pasje.